คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเลือกเรียนสาขากราฟฟิกดีไซน์

developerกราฟิก ดีไซน์เนอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆทุกกระบวนการ ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่อยู่ในสำนักพิมพ์จัดทำหนังสือ หรือนิตยสาร งานวารสารและจุลสารซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภายในองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารก็สามารถทำได้ ดังนั้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายด้านอาชีพที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ ด้านการสร้าง Web site, ด้าน Animation จะเป็น 2D หรือ 3D หรือแม้กระทั่งด้านกราฟิกขั้นสูงต่อไป เพราะที่ผ่านมาสาขากราฟฟิกดีไซน์ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงอย่างมาก ในเรื่องของการพัฒนาและผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงออกมายังตลาดแรงงาน นี่จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการทำความรู้จักให้ดียิ่งขึ้นกับอุตสาหกรรมมัลติมีเดียและการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สาขานี้เป็นสาขาที่หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยความหลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำงานในอุตสาหกรรมแห่งการสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมความแปลกใหม่ และเหมาะกับผู้ที่ต้องการความรู้ที่กว้างขวางในสาขาศิลปะ,สื่อและการออกแบบโดยความต้องการในสาขานี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด และกำลังจะมาบรรจบกันทั้งในระดับสากล, ระดับประเทศ และระดับอุตสาหกรรมหลักอย่างรวดเร็ว โดยสาขานี้เป็นหลักสูตรเดี่ยว สอนครอบคลุมเพื่อเตรียมพร้อมคุณทั้งในวิชาทั่วไปและการจัดการในโลกอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ หรืออาจจะพัฒนาคุณในกลายเป็นศิลปินที่มีความสามารถระดับสากล ด้วยการสร้างทักษะพื้นฐานที่หลากหลาย คุณจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งวิจิตรศิลป์, การออกแบบ, การตลาดเชิงผลิตภัณฑ์และสื่อต่างๆ

ปัจจุบันมีนักออกแบบกราฟิกมากมายในสังคม กระจายอยู่ในองค์กร กลุ่ม สถาบัน หรือทำงานตามลำพัง รวมไปถึงทัศนคติทางการออกแบบ รูปแบบการทำงาน สื่อที่ใช้ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโครงการสนใจที่จะรวบรวมมุมมองหรือนิยามจากคำถามกว้างๆเพื่อเป็นการรวบรวมและสะท้อนให้เห็นความหลากหลายนั้นอันจะก่อให้เกิดการร่วมกันมองเห็นภาพรวมของวิชาชีพนี้ได้ชัดเจนขึ้น มุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกราฟิก ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ เริ่มด้วยพื้นฐานทางศิลปะ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัย มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์เนอร์ แอนนิเมชั่น ภาพนิ่ง การถ่ายวีดีโอ รวมไปถึงงานกราฟิกอื่นอีกมากมาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ